top of page
fffbrannbollsyran2025-banner-1.png

BILJETTKÖP - REGLER

REGLER FÖR BILJETTKÖP

 •  Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i kommersiella syften. Inga foton/filmer kommer att tas bort oavsett anledning och inga ersättningsanspråk medges.

 • Villkoren för biljetter köpta med försäkring från och med 25 oktober 2023: "Förhinder? Andra planer? Sjukdomar? Med denna försäkring kan du återköpa biljetten oavsett anledning. Serviceavgifter och kostnaden för denna försäkring återköps ej. Sista dag för att nyttja försäkringen är 2024-05-15. Återköp sker genom att maila support@tickster.com".

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kameraövervakas under festivalen.
   

 • Biljetten gäller för en hel festival, ej för enskild spelning. Vid förseningar, ändringar i program eller helt- eller delvis inställd enskild akt eller akter utgår ingen kompensation.
   

 • Arrangören jobbar för att skapa en säker festival. Med det sagt, biljettinnehavaren besöker arrangemanget på egen risk. Arrangören ger ej ersättning för olyckor eller ev brott som utförs på festivalen.
   

 • Vid driftstopp (ej möjlighet att genomföra festivalen) kopplat till exempelvis strejk, elavbrott, trasig teknik, stängda flygplatser, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis att ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Brännbollsyran förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats​​.

 • Vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger kan biljettinnehavaren nekas inträde eller avlägsnas från området. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår.

 

 • Vid innehav av alkohol/droger klipps festivalbandet.
   

 • Inget får säljas på området eller göras reklam för utan skriftligt tillstånd från arrangören. Ev. Skadeståndskrav plus avlägsnande från området.
   

 • ​Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från festivalen.

 • Biljetterna är ej personliga. Det spelar ingen roll vilket namn som står på biljetten.

bottom of page