top of page
fffbrannbollsyran2025-banner-1.png
CUPREGLER

Reglerna är reviderade 3 maj 2023 - Nästa revidering sker april 2024

För regler på engelska, var vänlig kontakta gustav@brannbollsyran.com. 

Nedladdningsbar PDF med Brännbollsyrans regler 2023:

Regler 2023

Regler - Brännbollsyran 2023

Speltid & Spelplan

2×12 minuter rullande tid. Så länge tid återstår ska innelaget fortsätta spelet.

Vid oförutsedda händelser har domaren rätt att stoppa tiden.

Spelplanens storlek är 28 x 20m.

Lag och spelare 

Ett lag består av som mest 12 spelare. Det går att via gustav@brannbollsyran.com, för cupen 2023, söka dispens för 13 spelare Åtta spelare åt gången är aktiva spelare och övriga är avbytare. Av de åtta aktiva spelare får max fem stycken vara av samma kön. Byten får ske i samförstånd med domaren, vid innespel får spelare endast byta när spelaren är inne i boet. Spelare får endast delta i ett lag under samma turnering.

Vid halvleksstart och efter utebränning får upp till 2 personer gå direkt till 1:a kon utan att slå. Innan slaget slås skall domaren fastställa hur många spelare som startar vid första konen.

Handskar är förbjudna vid utespel. Greppfrämjande handskar är godkända vid innespel.

Spelare

Byten får ske i samförstånd med domaren, vid innespel får spelare endast byta när spelaren är inne i boet. Spelare får endast delta i ett lag under samma turnering.

Vid halvleksstart och efter utebränning får upp till 2 personer gå direkt till 1:a kon utan att slå.

Poäng innelag

1 poäng för inkommen spelare.

6 poäng för varvning på eget slag.

Poäng utelag

1 poäng för bränning. (Bränd spelare till 1:a kon)

1 poäng för lyra (endast för giltiga slag) En lyra är när man fångar bollen utan att den tagit i marken, och bollen är i händerna/handen under kontroll.

5 poäng för utebränning av innelaget + poäng för eventuellt brända spelare.

Vid utebränning skall alla spelare återvända till slagplatsen.

Antal slagförsök

Högst 2 försök. Endast 1 slag om första slaget är giltigt. 1 försök till skall utföras om 1:a slaget är ogiltigt.

Ogiltiga slag

* Om bollen ej träffas.

* Om bollen träffas över axelhöjd.

* Om bollen tar mark innan det passerat kortslagslinjen.

* Om bollen tar mark eller fångas utanför slagsektorn.
* Om ingen del av slagmannens underkropp befinner sig på eller ovanför slagmattan när bollen träffas.

* Om slagaren inte har lillfingret på någon av händerna närmast den smala änden på träet när slaget genomförs.

* Om handen ej är trädd genom öglan vid slagtillfället.

* Om bollen aldrig lämnar slagarens hand vid slagtillfället, bollen får inte fösas.

* Om slagaren inte har ansiktet eller bröstet riktat mot spelplanen när bollen träffas.

* Om slagaren har någon av hälarna i banans riktning vid slagtillfället.

* Om bollen inte är i luften när den träffas.

* Om slagträt går sönder eller lämnar händerna på ett sätt som är farligt.

* Noterbart: Slagträt skall lämnas innan slagaren passerat första kon.

 

Osportsligt beteende

Att bete sig osportsligt innebär följande:
* Mot motståndare: Skrika mot motståndare som ska slå, att håna motståndare, stänga eller på annat sätt agera fysiskt mot en motståndare.
* Mot domare: Att klaga på domslut med könsord eller oförskämt ordval, vägra sluta diskutera domslut under pågående match, att fysiskt agera mot domare.
* Mot material: Om du medvetet gör sönder koner, bollar, banskyltar eller annan av turneringens utrustning är det osportsligt beteende.

 

Alla typer av osportsligt beteende ger följande påföljd: Varning, -1, -3, -5, alltså i skala utifrån upprepat beteende.
Vid alla dessa varianter av beteende, men av grov art eller mycket grovt från spelaren innebär diskvalificering av den personen. Med grov art menas t.ex. att istället för att stänga en spelare medvetet tackla ned eller klippa benen.
En enskild person kan också diskas och inte bara laget. Diskvalificering av en spelare innebär att laget får -3 poäng i matchen och att spelaren får inte spela mer i turneringen.

Maskning

Maskning ger följande bestraffning i ordning vid upprepat beteende: varning, -1, -3, -5 för varje gång ett lag maskar.
 

Vad är maskning
* Att inte kasta in bollen till brännaren skyndsamt som utelag.
* Att inte leverera bollen som brännare direkt när en slagare är redo.
* Att inte skicka fram en slagare eller att byta slagare orimligt många gånger som innelag.
* Att ta onormalt lång tid på sig för att slå som innelag.

Publikinblandning

Vid incident har domaren befogenhet att stanna tiden och döma att slaget slås om. Blir spelaren som slog slaget skadad p.g.a. incidenten (ej självförvållad skada) får en annan spelare slå i dennes ställe. Ifall någon från publiken påverkar bollen eller någon av spelarna medvetet så ska bollen spelas om och tidförlusten för innelaget ska justeras av domaren.

Endast en spelare åt gången pratar med domaren!

Bränd spelare

En person är bränd om vederbörande:

* Tjuvstartar

* Genar

* Ej passerat konens centrumlinje med främre delen av bröstet (precis som att spränga målsnöret i löpning)

som slagare ej lyckats prestera ett giltigt slag
* Välter en kon utan att stanna och stanna plocka upp den.

Bränd spelare går till första konen. Slagare får, men måste inte invänta bränd spelares återinträde i spelet. Slagare måste slå på domarens uppmaning. Om slagare ej slår på domarens uppmaning bedöms det som maskning.


Brännaren

Brännaren ska stå på brännplattan när bollen slås. När bollen är i spel får brännarna röra sig fritt. Vid bränning skall brännaren ha en kroppsdel på brännplattan samt ha full kontroll på bollen.

 

Brännaren ska skyndsamt, utan dröjsmål, leverera bollen till slagaren i innelaget.

Brännaren ska ha full kontroll vid mottagandet av bollen med händerna/handen och ropa ”bränd” i och med det.

 

Utespelare

Utespelare får ej stå närmare slagplatta än den utmärkta slaglinjen (10 meter) när slaget går.


Slagträ
Lagen får använda sig av fritt antal egna slagträn. Domaren säkerställer att endast, av arrangören, godkända slagträn används. Domarna har med sig två slagträn till varje match.

 

Boll
Boll tillhandahålls av arrangören. Bollen ska vara av typen tennisboll. Endast en boll får vara i spel åt gången. Om
bollen inte är i spelbart skick ska bollen spelas om.


Oavgjord match
Vid oavgjort resultat vinner det lag som avslutar matchen som utelag. Detta gäller i såväl gruppspel som slutspel. En brännbollsmatch kan således inte sluta oavgjort.


Protest
Görs till domaren direkt efter matchen. En representant från alla berörda lag följer domaren till sekretariatet direkt efter färdigspelad omgång eller slutspelsmatch. Arrangör/tävlingsledare beslutar om konsekvens.

 

Bilagor och tolkningar till Brännbollsyrans regler 2023

Om domarens befogenheter

Domaren har befogenhet att stoppa tiden när hen anser det nödvändigt.

Om domaren bedömer att en springande innespelare orsakar att en utespelare missar en lyra som hen mest troligt hade tagit, har domaren befogenhet att döma ett poäng till utelaget för lyra i alla fall.

 

Osportsligt uppträdande kan vara men är inte uteslutande:

…agerande som utsätter andra personer för fara och inte hör till spelet (exempelvis slänga brännbollsträn)

…förstörelse av banan (exempelvis sparka bort koner, eller rycka bort flaggor)

…otrevliga utrop som riktas mot någon

...en klack/supporterksara som stör en match så att den inte kan genomföras på ett bra sätt. Ett lag ansvarar för sina supporters och om ett lag inte kan få sina supporters att hålla ordning skall straff utdömas utifrån regeln om osportsligt uppträdande.

Det är domarens uppgift att bedöma om spelare gör sig skyldiga till osportsligt beteende. Överträdelser ska i huvudsak straffas med -1 poäng; bedöms händelsen som grov eller sker upprepade gånger bör fler straffpoäng utdelas.

Om lagmedlemmar

Ett lag kan använda upp till 12 spelare i turneringen. Alla 12 måste inte spela alla matcher, men totalsumman som används för ett lag under en cup får maximalt vara 12 spelare. Detta om inte dispens för 13 spelare givits för ett lag.

Om slutsignal

Om tid återstår efter ogiltigt slag eller när brännaren har kontroll på bollen ska spelet fortgå och nästa spelare slå sitt/sina slag.

Exempel: Om brännaren fångar bollen vid 11.59 ska nästa slag gå även om den rullande tiden överskrider 12 minuter när själva slaget/slagen går.

Om planen

* Linjen för kortaste godkända slaglängd är 10 meter från slagmattans centralpunkt.
* Slagplattan placeras 5 m bakom en rak linje mellan konerna.

* Kortslagslinjen placeras 3 m bortanför tänkt linje. Brännplattan placeras 3 m från kon 4 inåt i banan samt 3 m rakt ner från konlinjen. Snedslagsflaggorna placeras 4 m utåt i tänkt linje mellan kon 2 och 3 och snedslagslinjen utgår från slagplattan. För att förtydliga spelplanen kan fler snedslagsflaggor placeras ut för att definiera spelplanen. Eventuella målade sned- och kortslagslinjer räknas som en del av spelplanen. Målade snedslagslinjer rekommenderas för banor som skall användas för avgörande matcher i en turnering.

* Flaggor räknas som utanför spelplanen. Ingen av banmarkeringarna får flyttas under spelets gång.

* Åskådare ska befinna sig där de ej påverkar spelet. Fysikens lagar påverkar hur långa slagen kan bli.

Rekommendation: Vid inhängning av spelplan rekommenderas spelplanslängden vara 90 meter från slagmattan.

Om lyror

Regeln innebär att man inte får fånga en lyra med hjälpmedel. Tex klädesplagg eller annan utstyrsel. Bollen får bollas mellan personer innan den fångas så länge den inte rör i marken. Var bollen är när den den tar i kontakt med en utespelare avgör ifall bollen är inne eller utanför banan. Detta oavsett kroppsdel eller ifall en lyra fångas eller ej. För korta slag kring kortslagslinjen skall domare bedöma ifall slaget hade nått över kortslagslinjen eller ej om det fångas eller vidrörs innan det når marken.

Om skada

Om en spelare skadar sig vid innespel när spelare är ute i banan och ej kan fortsätta matchen skall avbytaren sättas in på första kon. Den spelaren som skadar sig får inte spela något mer i matchen.

Om domarens befogenheter

Domaren har befogenhet att stoppa tiden när hen anser det nödvändigt.

Om domaren bedömer att en springande innespelare orsakar att en utespelare missar en lyra som hen har chans att ta, ska domaren döma ett poäng till utelaget för lyra i alla fall.

Osportsligt uppträdande kan vara men är inte uteslutande:

* Agerande som utsätter andra personer för fara och inte hör till spelet (exempelvis slänga brännbollsträn)

* Förstörelse av banan (exempelvis sparka bort koner, eller rycka bort flaggor)

* Otrevliga utrop som riktas mot någon Det är domarens uppgift att bedöma om spelare gör sig skyldiga till osportsligt beteende. Överträdelser ska i huvudsak straffas med -1 poäng; bedöms händelsen som grov eller sker upprepade gånger bör fler straffpoäng utdelas.

Om brännarens kontroll på bollen

Kontroll för brännaren innebär även att denne kan ha marken som kontaktyta tillsammans med händer/handen och boll.

Om bränd spelare vid sista konen

Det är okej att fälla den fjärde konen när du springer in i boet utan att bli bränd, det är även okej att passera på vänster sida (i löpriktningen) om konen ifall det är trångt så länge du inte stör brännaren. Stör du brännaren är det domaren som likt vid en tappad lyra efter kontakt med motståndare som avgör vilka spelare som hade blivit brända samt om regeln för osportsligt uppträdande skall användas.

Om utebränning
Utebränning skall dömas när åtta spelare finns ute i banan efter att en slagsekvens avslutats. Detta antingen genom ett misslyckat slag där åtteonde spelaren sedan skall gå till förstakonen eller efter att utelaget kastat in bollen till brännaren. 

Utebränning ska dömas när en sjätte spelare av samma kön genomför ett slagförsök. 

Om slagträts beskaffenhet

Endast slagträn med textilrem som är fäst med skruv är godkända för spel. Ett slagträ får ej påverkas från sitt ursprungliga skick. I greppfrämjande syfte är dock nedanstående åtgärder tillåtna på eget ägda slagträn.

 

Åtgärderna får göras från remmens fäste till halva slagträets längd:

* Rugga eller ta bort lacken

* Fästa tejp/grepplinda

 

Innan match ska domaren kontrollera att samtliga slagträn som ska användas under matchen inte utgör en risk. Domaren kontrollerar följande saker:

* Att slagträet är av arrangören godkänd

* Att textilremmen är hel och fäst med skruv

* Att slagträet inte har sprickor

* Att åverkan på slagträet inte medför uppenbar risk

 

Om bollen

Exempel: Om bollen endast har en spricka ska bollen spelas klart som vanligt och sedan bytas ut.

Reglerna är framtagna och fastställda av Brännbollsyran 3 Maj 2023. 

bottom of page