Kartor
Maps

Kartorna till Brännbollsyran 2020 släpps senare.

Tills vidare visas fjolårets kartor.

The maps to Brännbollsyran 2020 will be released later. In the mean time we show last years maps below.

 

 

Festivalområdet

Campus Arena - Umeå Universitet

Festival Area - Campus Arena - Umeå University

Kollar du på kartan från mobilen?

Tryck en gång på kartan en gång för att på en zoombar karta.

Do you look at the map from your smart phone?

Click one time on the map to zoom in.

Cupområdet  |  Day Party  |  The Camp

Mariehemsängarna - Umeå

Cup Area | Day Party | The Camp - Mariehemsängarna - Umeå

Kollar du på kartan från mobilen?

Tryck en gång på kartan en gång för att på en zoombar karta.

Do you look at the map from your smart phone?

Click one time on the map to zoom in.

Översikt

Översiktskarta över festivalområdet & cupområdet

Overview map of the festival and cup area

Kollar du på kartan från mobilen?

Tryck en gång på kartan en gång för att på en zoombar karta.

Do you look at the map from your smart phone?

Click one time on the map to zoom in.

  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon