Domare
Referees

Är du intresserad av att vara domare på Brännbollsyran 2020?

Du kan få betalt antingen i pengar eller i festivalarmband. Du kan döma en, två, tre eller upp till sex omgångar. Varje omgång är tre timmar lång. Dessutom ska du vara på plats senast  20 minuter före att omgången startar. Detta för att hinna ut till den bana du ska döma på.

Omgångarna är enligt följande:

Torsdag 3 september maj 16.00-19.00
Fredag 4 september 09.00-12.00, 12.30-16.00, 16.00-19.00
Lördag 5 september 09.00-12.00 (32-delsfinaler - 16-delsfinaler), 12.30-15.30 (OBS 8-delsfinaler – Semifinaler).

Betalning ser ut enligt följande:

Kontant betalning:
110kr/timme (inkl. semesterersättning)

Betalning i pengar ges ut måndag 6 september på Brännbollsyrans festivalområde, inte under cupen. Mer info om detta får du efter att du blivit uppsatt att döma eller om du vill jobba till dig ett festivalpass:

6 omgångar = 2 st Festivalpass 3 dagar / 2st Premiumpass 2 dagar
5 omgångar = Premiumpass 3 dagar
4 omgångar = Festivalpass 3 dagar / Premiumpass 2 dagar
3 omgångar = Festivalpass 2 dagar
2 omgångar = Festivalpass 1 dag
1 omgång = Spelarmband

Betalning i pengar är 100kr/tim som gäller om du inte har en annan fastställd deal med Magnus eller Gustav. 
För de som dömer tre omgångar eller fler bjuder vi på mat.
Matkuponger har Gustav Pettersson och Magnus Haney.

Utbildning för domare:

Vi arrangerar tre utbildningar för domare under våren. Där går vi även igenom all administration som gäller för att döma, hur det fungerar med betalning och andra allmänna frågor.

 


Grundutbildningar:
Utbildningar för nya domare där alla regler och rutiner kring dömningen samt administration gås igenom samtidigt som vi tittar på en match som spelas.
Tis 25/8 18.30 på Mariehemsängarna
Mån 31/8 18.30 på Mariehemsängarna


Avancerad utbildning:
Utbildning för dig som dömt flera år på Brännbollsyran, som vill vara med och analysera regler, tolkningar och speciella situationer som är vanliga senare i turneringen. 
Tors 25/8 18.30 på Umeå Energi Arena - Vatten

Vill du döma på Brännbollsyran 2020?

Kontakta då  magnus@brannbollsyran.com
Skriv i mailet:

  1. Ditt namn, telefonnummer och ålder

  2. Om du har dömt tidigare och i sådana fall hur många år

  3. Vilka omgångar vill du döma

  4. Vill du döma för festivalarmband eller pengar

Are you interested in being a referee at Brännbollsyran 2020?

 

You can be paid with money or a festival pass. Payment by a festival-pass is being conducted by Magnus Haney and Gustav Pettersson during the tournament. Payment by swish is not handled at all during the cup or at the festival site. Vi will pay our referees in two ways. Either via swish by Gustav Pettersson on September 9 10.00-20.00 at Brännbollsyrans office at Campus Arena (Mediegränd 15). If you don't have any possibility to pick up your salary then you have to set up a time and place with Gustav later but it might take some time. We only pay referees who have a deal with Brännbollsyran trough Gustav or Magnus. 

 

You can ref one, two, three or up to six rounds. Every round is three hours long and includes 6 matches. You should arrive to the registration-point 20 minutes before your first round to be able to get all equipment and be sent to the right court.

 

The rounds to pick between  are the following:

 

Thursday September 3 09.00-12.00,                  
Friday September 4 09.00-12.00, 12.30-15.30, 16,00-19,00

Saturday September 5 09.00-12.00 (Top 64 – Top 16), 12.30-15.30 (Top 16 – Semifinals)  

 

Payment by cash and swish is 100kr/hour if nothing else is in your deal. 

For those who ref three rounds or more we offer food. Food-coupons is being distributed by Magnus Haney and Gustav Pettersson.

 

 

Education for referees:

There are three courses for referees during May. 

Basic courses – Tuesday 25/8  18.30 and Monday 31/8 18.30. 

These educations are both 60 minutes long with a chance to try to referee in the end. Both courses are held at Mariehemsängarna by the wooden bridge. Se map at brannbollsyran.com for instructions.

 

Advanced education for refs – Thursday 25/8 18.30. 

Umeå Energi Arena - Vatten (Gammliahallen).

You get all the info you need about the sport, refereeing and about the practical things like payment and tickets. You do not need to sign up for the courses, just go there. Only the ones who either have been to a course or been in contact with Gustav or Magnus and getting a green flag not to go gets to ref during the cup.

 

If you want to sign up to be a referee at Brännbollsyran 2020 :

Contact  magnus@brannbollsyran.com

Be sure to write in the mail:

1. Your name, age, phone number

2. Your past experience from being a referee at Brännbollsyran

3. Witch rounds you want to referee

4. If you want to be paid with money or with a festival pass

  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon