ssss.png
Regler
Följande regler gäller vid biljettköp, festivalentrén och The Camp
cccc.png

Biljettköp​​

 

Följande regler gäller för biljettköp

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i komersiella syften. Inga foton/filmer kommer att tas bort oavsett anledning och inga ersättningsanspråk medges.

 • Om festivalen inte kan eller inte tillåts att äga rum 3-5 juni 2022 pga pandemi kommer festivalen att flyttas till  2023. Biljetten gäller till nya datum.

 • Följande gäller för biljetter köpta med försäkring: "Förhinder? Andra planer? Sjukdomar? Med denna försäkring kan du återköpa biljetten oavsett anledning. Serviceavgifter och kostnaden för denna försäkring återköps ej. Sista dag för att nyttja försäkringen är 2022-05-15. Återköp sker genom att maila support@tickster.com."

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kameraövervakas under festivalen.
   

 • Biljetten gäller för en hel festival, ej för enskild spelning. Vid förseningar, ändringar i program eller helt- eller delvis inställd enskild akt eller akter utgår ingen kompensation.
   

 • Arrangören jobbar för att skapa en säker festival. Med det sagt, biljettinnehavaren besöker arrangemanget på egen risk. Arrangören ger ej ersättning för olyckor eller ev brott som utförs på festivalen.
   

 • Vid driftstopp (ej möjlighet att genomföra festivalen) kopplat till exempelvis strejk, elavbrott, trasig teknik, stängda flygplatser, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis att ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Brännbollsyran förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats​​

 • Vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger kan biljettinnehavaren nekas inträde eller avlägsnas från området. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår.
   

 • Inget får säljas på området eller göras reklam för utan skriftligt tillstånd från arrangören. Ev. Skadeståndskrav plus avlägsning från området.
   

 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från festivalen.

Entré till festivalen

* Besökare får gå in och ut från festivalen som de önskar. Vi rekommenderar ej detta då det skapar onödiga köer för besökarna vid entrén.

* Entrén till festivalen stänger 01.30.

Följande är förbjudet att ta in på festivalen:

* Alla typer av vätskor

* Mat

* Stolar

* Objekt som kan användas som vapen

* Droger

* Pyroteknik, smällare och bengaler

* Laserpekare

* Glasflaskor

* Djur

* Ljudsystem

* DSLR/SLR-kameror

* Parfymer & Deodorant

Följande är okej att ta in på festivalen:

* Tomma plastflaskor (endast genomskinliga)

* Smink

* Tuggummi

* Tobak

* E-cigg / Vapes

* Kikare

* Medicin & diabetesnålar (läkarintyg krävs)

The Camp

Följande är okej att ta in på The Camp:

* Inga gäster utan The Camp-armband har tillgång till The Camp. Varje The Camp-besökare måste ha The Camp-armband, man betalar per person och inte per tält.

* The Camp-biljetter kan bara köpas åt festivalgäster.

* Ingen musik under natten efter festivalen (efter 00.00).

* Bajamajor och vattenstationer finns på The Camp.

* Du måste vara minst 15 år. Leg-koll i entrén.

* Fri placering av tält. Vi kan dock be er att flytta tälten av olika anledningar.

* Eldförbud. Inga engångsgrillar.

* Inga sprayburkar / hårspray pga brandrisk.

* Inga möbler får medtas.

* Inga musiksystem som är kopplade till bilbatterier / generatorer.

* Bara tält, inga husbilar/husvagnar.

* Partytält är okej om de får plats.

* Hedlunda är ett parkområde = ingen camping utanför The Camp.

* Inga husdjur.

* Inga paraplyer

* Kasta skräp i soptunnorna och soppåsarna. Tack! Alla gäster får en soppåse när de checkar in.

* Vi ansvarar ej för stulna föremål. Upphittade föremål lämnas in till The Camp-entrén och sedan till polisen i Umeå.

* Inga knivar, pepparspray, droger.

* Om du inte följer reglerna eller lyder vår personal så blir ditt festivalarmband klippt och du blir utkastad.

* Ha KUL !!!

Brännbollsyran Hotel

* Endast boende på Brännbollsyran Hotel kommer in på hotellen. Boende får ett hotell-armband vid incheckning.

* Boende på Syd kommer bara in på Syd, ej Plaza. Boende på Plaza kommer ej in på Syd.