Regler
Rules

Biljettköp

Ticket purchase

 

Följande regler gäller för biljettköp

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i komersiella syften. Eventuellt Inga foton/filmer kommer att tas bort oavsett anledning och inga ersättningsanspråk medges.
   

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kameraövervakas under festivalen.
   

 • Biljetten gäller för en hel festival, ej för enskild spelning. Vid förseningar, ändringar i program eller helt- eller delvis inställd enskild akt eller akter utgår ingen kompensation.

 • Arrangören jobbar för att skapa en säker festival. Med det sagt, biljettinnehavaren besöker arrangemanget på egen risk. Arrangören ger ej ersättning för olyckor eller ev brott som utförs på festivalen.
   

 • Vid driftstopp kopplat till exempelvis strejk, elavbrott, trasig teknik, stängda flygplatser, terrorhot, bombhot, pandemier, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis att ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Brännbollsyran förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats.
   

 • Inga otillåtna föremål får tas in på området. Otillåtna föremål innefattar t.ex. paraply, knivar, vassa föremål, otympliga föremål, flaskor med innehåll, pepparspray, droger, kläder eller skyltar med budskap som kan uppfattas som stötande.
   

 • Vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger kan biljettinnehavaren nekas inträde eller avlägsnas från området. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår.
   

 • Inget får säljas på området eller göras reklam för utan skriftligt tillstånd från arrangören. Ev. Skadeståndskrav plus avlägsning från området.
   

 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från festivalen.

 

 

Entré till festivalen

Entrance to the festival

* Besökare får gå in och ut från festivalen som de önskar. Vi rekommenderar ej detta då det skapar onödiga köer för besökarna vid entrén.

* Entrén till festivalen stänger 01.30.

* Funktionshindrade besökare går in via Premium-entrén. Ledsagare måste uppvisa ledsagarbevis.

 

 

* Visitors are allowed to enter and leave the festival area as they like. We don't recommend it because it extends the entrance lines.

* The festival entrance closes at 01.30.

* Disabled visitors enters via the Premium entrance. Assistants has to show assistant ID.

Följande är förbjudet att ta in på festivalen:

* Alla typer av vätskor

* Mat

* Stolar

* Objekt som kan användas som vapen

* Droger

* Pyroteknik, smällare och bengaler

* Laserpekare

* Glasflaskor

* Djur

* Ljudsystem

* DSLR/SLR-kameror

* Parfymer & Deodorant

The following items may NOT be included in the festival area:

* Any type of liquid

* Food
* Chairs of various types
* Umbrellas
* Any object that can reasonably be used as weapons
* Drugs
* Fireworks, pyrotechnics or Bengalis
* Laser Pointers
* Glass bottles
* Animals
* Sound system
* DSLR/SLR-camera

* Perfumes & Deodorant

 

 

Följande är okej att ta in på festivalen:

* Tomma plastflaskor (endast genomskinliga)

* Smink

* Tuggummi

* Tobak

* E-cigg / Vapes

* Kikare

* Medicin & Diabetesnålar

The following items MAY be included in the festival area:

* Empty plastic bottles (only see through)

* Make-up

* Chewing gum

* Tabacco

* Cigarettes including Vapes

* Binoculars

* Medicine & Diabetic needle (talk to entrance crew when entering the festival)

 

The Camp

The Camp

* The Camp har öppet mellan torsdag 28 maj 15.00 och söndag 31 maj 12.00

Följande är okej att ta in på The Camp:

* Inga gäster utan The Camp-armband har tillgång till The Camp. Varje The Camp-besökare måste ha The Camp-armband, man betalar per person och inte per tält. Detta gäller ej under Day Party på fredag och lördag 29-30 maj kl. 12-19.

* The Camp-biljetter kan bara köpas åt festivalgäster.

* Ingen musik under natten efter festivalen (efter 00.00).

* Bajamajor och vattenstationer finns på The Camp.

* Du måste vara minst 15 år. Leg-koll i entrén.

* Fri placering av tält. Vi kan dock be er att flytta tälten av olika anledningar.

* Eldförbud. Inga engångsgrillar.

* Inga sprayburkar / hårspray pga brandrisk.

* Inga möbler får medtas.

* Inga musiksystem som är kopplade till bilbatterier / generatorer.

* Bara tält, inga husbilar.

* Partytält är okej om de får plats.

* Mariehemsängarna är ett parkområde = ingen camping utanför The Camp.

* Inga husdjur.

* Inga paraplyer

* Kasta skräp i soptunnorna och soppåsarna. Tack! Alla gäster får en soppåse när de checkar in.

* Vi ansvarar ej för stulna föremål. Upphittade föremål lämnas in till The Camp-entrén och sedan till Polisen i Umeå.

* Inga knivar, pepparspray, droger.

* Om du inte följer reglerna eller lyder vår personal så blir ditt festivalarmband klippt och du blir utkastad.

* Ha KUL !!!

The following items are not permitted to bring into The Camp:

* No guests without wristbands are allowed into the campsite. Payment per person, not per tent. The exception from this is during Day Party on Friday - Saturday May 29-30 between 12.00-19.00.

*No music at night during or after the festival.

* Camping wristbands are sold only to those who will visit the festival or take part in the Cup.

* Portable toilets and water is available at the campsite.

* 15 years min. ID check.

* Free positioning of tents, but we can ask you to move.

* Fire ban. No disposable barbecues.

* No spray cans / hairspray because of fire hazard.

* No garden chairs / furniture / similar bulky items.

* No music systems powered by the car battery / generator.

* Only tents, no caravans.

* Party tents OK if they fit.

* Mariehemsängarna is a park area = no camping outside the camping area.

* No pets.

* No umbrellas

* Throw garbage in the bins. Thanks! All guests of The Camp gets a trash bag at check-in.

* We are not responsible for stolen valuables. Found objects submitted to the police in Umeå.

* No knives / pepper / drugs and other silly stuff.

* Gate-crashing, breaking the rules or not following directions from staff = all festival wristbands cut and you get kicked out.

* Have FUN !!!

Brännbollsyran Hotel

Brännbollsyran Hotel

* Endast boende på Brännbollsyran Hotel kommer in på hotellen. Boende får ett hotell-armband vid incheckning.

 

* Boende på Syd kommer bara in på Syd, ej Plaza. Boende på Plaza kommer ej in på Syd.

* Only visitors at Brännbollsyran Hotel are allowed in at the hotels. Residents receives a hotel wristband at check in.

* Residents at Syd are not allowed at Plaza and residents at Plaza are not allowed at Syd.

 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon