Biljetter
Tickets

Brännbollsyran 2019 blev utsåld med över 16 500 sålda biljetter/dag. Köp dina biljetter till Brännbollsyran 2020 i god tid. Biljettpriset ökar successivt med varje biljettfas närmare festivalen. Priser och datum för biljettfaserna kan förändras. Förköpstillägg på 85 kr tillkommer på alla festivalpass.

Brännbollsyran 2019 was sold out with over 16 500 sold tickets per day. Buy your tickets to Brännbollsyran 2020 well in advance. The ticket prices increases with every ticket phase closer to the festival. Prices and ticket phase dates are subject to change. A ticket surcharge of 85 sek will be added on all festival passes.

Biljettfaser

Ticket phases

 Blind Bird 1: 25 september - SLUTSÅLT

Blind Bird 1: September 25th 09.00 - SOLD OUT

Blind Bird 2: 25 oktober - SLUTSÅLT

Blind Bird 2: October 25th 09.00 - SOLD OUT

Early Bird: 13 november - 31 december - SLUTSÅLT

Early Bird: November 13th - December 31st - SOLD OUT

Ordinarie 1: 1 januari - 25 februari - SLUTSÅLT

Ticket Phase 1: January 1st - February 25th - SOLD OUT

Ordinarie 2: 26 feb - 30 mars

Ticket Phase 2: February 26th - March 30th

Ordinarie 3: 31 mars- 27 april

Ticket Phase 3: March 31st - April 27th

Late Bird: 28 april - 25 maj

Late Bird: April 28th - May 25th

Dörren (om biljetter finns kvar): 26 maj -

At the door (if there are tickets left): May 26th - 

Universitetsstudenter

University students

 

Vi erbjuder extra bra biljettpriser på festivalpass och laganmälan till cupen för studenter & kårmedlemmar på Umeå Universitet och SLU Umeå. Priserna gäller endast för studerande vid Umeå Universitet och SLU Umeå.

We offer special prices on festival passes and team admission to the cup for students and student unions members at Umeå University and SLU Umeå. Theses offers are valid ONLY for students at Umeå Uinversity and SLU Umeå.

Festivalpass

Festival Passes

GA

General Admission - Brännbollsyrans ordinarie festivalpass

General Admission - The standard festival pass to Brännbollsyran

Ålder: 18 år +

Age: 18 years +

Följande ingår:

* Entré till festivalen

* Spel i cupen (om personen vill)

* Day  Party ingår EJ

This ticket includes:

* Entrance to the festival

*  Player Pass for participation in the cup (if you want to participate)

* Day Party is not included

3 Days - Thursday-Saturday

Price: 1995 SEK

2 Days - Friday-Saturday

Price: 1850 SEK

1 Day - Thursday, Friday or Saturday

Price: 995-1295 SEK

Premium

Premium - Brännbollsyrans VIP-pass med åldersgräns 21 år +

Premium - The VIP festival pass with age limit 21 years +

Ålder: 21 år + (Året du fyller 21 år)

Age: 21 years + (The year you turn 21 years)

 

Följande ingår:

* Entré till festivalen

* Tillgång till festivalens premium-område där åldersgränsen är 21+

* Tillgång till premium-toaletter på premium-området och festivalområdet

* Premium-området har bästa vyn över festivalens största scen “Arena Stage”

* Tillgång till champagne-bar

* Fast Track till festivalentrén och armbandsuthämtningen

* Spel i cupen (om personen vill)

* Nyhet! Fri entré till Day Party

This ticket includes:

* Entrance to the festival

* Access to the premium area at the festival where the age limit is 21 years +

* Access to premium toilets at the premium and festival area

* The premium area has the best view of the main stage “Arena Stage”

* Access to champagne bar

* Fast Track to festival entrance and ticket to wristband pickup

* Player Pass for participation in the cup (if you want to participate)

* Free access to Day Party

3 Days - Thursday-Saturday

Price: 2695 SEK

2 Days - Friday-Saturday

Price: 2295 SEK

1 Day - Friday or Saturday

Price: 1795 SEK

For Premium Tables & Company Tickets, click here:

Youth

Youth Pass - Begränsat antal festivalpass för besökare under 18 år

 

Youth Pass - A limited amount of festival passes for visitors under 18 years old

Ålder: Under 18 år

Age: Under 18 years old

 

Följande ingår:

* Entré till festivalen

* Spel i cupen (om personen vill)

* Day Party ingår EJ

 

This ticket includes:

* Entrance to the festival

*  Player Pass for participation in the cup (if you want to participate)

* Day Party is not included

3 Days - Thursday-Saturday

Price: 2150 SEK

2 Days - Friday-Saturday

Price: 1895 SEK

1 Day - Thursday, Friday or Saturday

Price: 995-1295 SEK

Tilläggsbiljetter

Add on tickets

Day Party

Tillgång till Day Party på Camp Stage med Dree Low & Greekazo

Access to Day Party on Camp Stage  with Dree Low & Greekazo

Nyhet:

På Brännbollsyran 2020 är det premiär för Day Party på nya Camp Stage som kommer ligga på festivalcampingen The Camp. The Camp ligger vid cupområdet på Mariehemsängarna. Artister kommer uppträda dagtid på scenen. Tillgång till Camp Stage ingår för boende på The Camp & Brännbollsyran Hotel. Festivalbesökare med Premium Pass eller Easy Pass har också fri tillgång till Camp Stage. Du kan också köpa tillgång till Camp Stage här nedanför.

Day Party at Camp Stage premieres at Brännbollsyran 2020. Camp Stage will be located at the festival camping The Camp. The Camp is located beside the cup area at Mariehemsängarna. The artists will play the stage during daytime. Access to Camp Stage is included for visitors staying the The Camp or Brännbollsyran Hotel. Camp Stage is also included for visitors with Premium Pass or Easy Pass. You can also buy access to Camp Stage with the add on tickets below.

Ålder: Alla åldrar

Age: All ages

 

Följande ingår:

* Tillgång till Day Party

 

This ticket includes:

* Access to Day Party

Day Party on Saturday May 30

Price: 295 SEK

Easy Pass

Easy Pass ger dig tillgång till Premium-toaletter, fast tracks och Day Party på Camp Stage.

Easy Pass makes your festival experience smoother with access to premium toilets, fast tracks, free access to Day Party at Camp Stage.

Ålder: Alla åldrar

Age: All ages

 

Följande ingår:

* Premium-toaletter på festivalområdet

* Fast Track till festival-entrén

* Fast Track till armbandsuthämtningen

* Nyhet! Gratis tillgång till Day Party på lördag 30 maj

This ticket includes:

* Fast Track at the ticket to wristband station

* Fast Track to festival entrance

* Access to premium toilets at the festival area 

* Free access to Day Party on Saturday May 30

3 Days - Thursday-Saturday

Price: 500 SEK

2 Days - Friday-Saturday

Price: 400 SEK

Upgrades

Uppgradera dina biljetter i efterhand. Ta med både grundbiljetten och uppgraderingsbiljetten till armbandsuthämtningen på plats på festivalen.

Ticket upgrades. Bring both your original ticket and the upgrade ticket to the ticket to wristband station at the festival.

Följande uppgraderingar är tillgängliga:

* GA till Premium - 800 kr

* 2-dagars till 3-dagars - 400 kr

* GA till Youth eller Youth till GA - 200 kr

* Uni/Kår GA till GA - 600 kr

* Kår till University - 200 kr

The following upgrades are available:

* GA to Premium - 800 SEK

* 2 Day Pass to 3 Day Pass

* GA to Youth or Youth to GA - 200 SEK

* University / Student Union to GA - 600 SEK

* Student Union to University - 200 SEK

Player Pass

Med Player Pass får du spela i cupen men ej gå på festivalen.

You can play in the cup with a player pass but not enter the festival.

Ålder: Alla åldrar

Age: All ages

 

Följande ingår:

* Spel i cupen

* EJ tillträde till festivalen. 

* 20 kr förköpstillägg tillkommer på Player Pass.

This ticket includes:

* Participation in the cup

* NO Access to the festival. 

* 20 SEK service fee is added to Player Pass

Price: 280 SEK

Boende

Accomodation

Brännbollsyran Hotel - Plaza

Brännbollsyrans egna festivalhotell tillsammans med Scandic

The official Brännbollsyran festival hotels in collaboration with Scandic Hotels

Maxa Brännbollsyran-helgen med att bo på Brännbollsyrans egna hotell mitt i Umeå city.  Är du inresande och vill bo på hotell är det här du ska bo under Brännbollsyran 2020.

* Armbandsuthämtning till festivalen på hotellet för hotellgäster

* Shuttle-bussar tillgängliga till och från hotellet till festivalområdet

* Stor frukostbuffé

* Nyhet! Fri entré till Day Party på Camp Stage

* Ordinarie festivalbiljett ingår EJ

 

Maximize your Brännbollsyran festival weekend by living at the Brännbollsyran festival hotels. If you are travelling to Brännbollsyran from out of town, this is where you want to stay.

* Ticket to wristband station at the hotel for hotel guests

* Shuttle Bus between the hotels and festival and cup areas are available

* Tasty breakfast buffet

* Free access to Day Party at Camp Stage

* Festival ticket is not included

Åldersgräns - Brännbollsyran Hotel - Plaza: 18 år +

Age limit at Brännbollsyran Hotel - Plaza: 18 years +

Single Room

2 Days - Friday-Sunday

Price: 3495 SEK

(1748 SEK / Person / Night )

Single Room

3 Day - Thursday-Sunday

Price: 4995 SEK

(1665 SEK / Person / Night )

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

2 Days - Friday-Sunday

Price: 3995 SEK

(999 SEK / Person / Night )

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

3 Day - Thursday-Sunday

Price: 5795 SEK

(966 SEK / Person / Night )

PACKAGE WITH HOTEL + FESTIVAL TICKETS:

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

2 Day - Friday-Sunday

Two - 2 Day GA Festival Passes

Price: 7590 SEK

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

3 Day - Thursday-Sunday

Two - 3 Day GA Festival Passes

Price: 9490 SEK

Brännbollsyran Hotel - Syd

Brännbollsyrans egna festivalhotell tillsammans med Scandic

The official Brännbollsyran festival hotels in collaboration with Scandic Hotels

Maxa Brännbollsyran-helgen med att bo på Brännbollsyrans egna hotell mitt i Umeå city.  Är du inresande och vill bo på hotell är det här du ska bo under Brännbollsyran 2020.

* Armbandsuthämtning till festivalen på hotellet för hotellgäster

* Shuttle-bussar tillgängliga till och från hotellet till festivalområdet

* Stor frukostbuffé

* Nyhet! Fri entré till Day Party på Camp Stage

* Ordinarie festivalbiljett ingår EJ

 

Maximize your Brännbollsyran festival weekend by living at the Brännbollsyran festival hotels. If you are travelling to Brännbollsyran from out of town, this is where you want to stay.

* Ticket to wristband station at the hotel for hotel guests

* Shuttle Bus between the hotels and festival and cup areas are available

* Tasty breakfast buffet

* Free access to Day Party at Camp Stage

* Festival ticket is not included

Åldersgräns - Brännbollsyran Hotel - Syd: 16 år +

Age limit at Brännbollsyran Hotel - Syd: 16 years +

Single Room

2 Days - Friday-Sunday

Price: 2995 SEK

(1498 SEK / Person / Night )

Single Room

3 Day - Thursday-Sunday

Price: 4495 SEK

(1665 SEK / Person / Night )

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

2 Days - Friday-Sunday

Price: 3795 SEK

(949 SEK / Person / Night )

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

3 Day - Thursday-Sunday

Price: 5495 SEK

(916 SEK / Person / Night )

PACKAGE WITH HOTEL + FESTIVAL TICKETS:

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

2 Day - Friday-Sunday

Two - 2 Day Youth or GA Festival Passes

Price: 7590 SEK

Double Room (3 Persons in a room is NOT allowed)

3 Day - Thursday-Sunday

Two - 3 Day Youth or GA Festival Passes

Price: 9390 SEK

The Camp

Brännbollsyrans festivalcamping för tält

The official festival camping with tents

Upplev den klassiska old school-festivalkänslan på Brännbollsyrans festivalcamping som ligger mitt i 

cupområdet vid Mariehemsängarna.

 

Experience the classic old school festival experience at the official festival camping of Brännbollsyran, The Camp. Located in the centre of the cup area at Mariehemsängarna, 5 minutes from the festival area. 

Ålder: 15 år +

Age: 15 years +

 

Följande ingår:

* Varje person måste köpa egen The Camp-biljett

* Du tar med eget tält

* Tillgång till Brännbollsyrans festivalcamping The Camp mitt i cupens hjärta, endast 5 minuter från festivalområdet

* Tillgång till vattentoaletter och duschar på Bräntbergsskolan under vissa tider, övrig tid enklare toaletter och vatten

* Tillgång till mobilladdning på The Camp

* Nyhet! Fri entré till Day Party på Camp Stage

This ticket includes:

* Every person has to buy a personal The Camp ticket

* You bring your own tent

* Access to The Camp, located in the middle if the cup area, 5 minutes from the festival area

* Access to water toilets and showers at certain times at Bräntbergsskolan 5 minutes away

* Access to mobile charging at the The Camp

* Free access to Day Party at Camp Stage

3 Days - Thursday-Sunday

Price: 695 SEK

2 Days - Friday-Sunday

Price: 495 SEK

FestiTent

Färdiguppsatt tält för max två personer från FestiTent

Pre-pitched tent for max two persons from FestiTent

Ålder: 15 år +

Age: 15 years +

Följande ingår:

* Färdiguppsatt tält på The Camp på torsdag-söndag

* Fri laddning för telefonen etc.

* Sovsäck, liggunderlag och kudde ingår ej

* The Camp-biljett ingår ej

This ticket includes:

* Pre-pitched tent at The Camp on Thursday - Sunday

* Free charging of cell phones etc

* Sleeping bag, sleeping and pillow is not included

* The Camp ticket is not included

2 Days - Friday-Sunday

Tent for max 2 people

Price: 1200 SEK

3 Days - Thursday-Sunday

Tent for max 2 people

Price: 1500 SEK

2 Days - Friday-Sunday

Tent for max 4 people

Price: 2200 SEK

3 Days - Thursday-Sunday

Tent for max 4 people

Price: 2800 SEK

The Camp Caravan

Reserverad plats för husbil/husvagn

Reserved space for RV / caravan

Följande ingår:

* Reserverad parkeringsplats för husvagn/husbil vid Mariehemsängarna

* Parkeringen ligger ovanför MSK Arena vid Mariehemsängarna 5 min från The Camp

* Endast husvagn eller bil med husvagn. Enbart bil är ej tillåtet.

* Varje plats är 8x5 meter

* Ingen tillgång till el

* Alla boende måste ha The Camp-biljett

This ticket includes:

* Reserved parking space for RV / caravan at Mariehemsängarna

* The parking space is located beside MSK Arena at Mariehemsängarna 5 min from The Camp

* Only RV and caravans with cars are allowed. You are not allowed to only park a car at The Camp Caravan

* Each space is 8x5 metres

* No electricity available

* All people staying at the Camp need a The Camp pass as well

3 Days - Thursday-Sunday

Price: 400 SEK

Bilparkering

Reserverad bilparkering vid Mariehemsängarna / The Camp

Reserved car park space at Mariehemsängarna / The Camp

Följande ingår:

* Reserverad parkeringsplats för bil vid Mariehemsängarna

* Parkeringen ligger ovanför MSK Arena vid Mariehemsängarna 5 min från The Camp

* EJ tillåtet att sova i bilen

This ticket includes:

* Reserved car parking space at Mariehemsängarna

* The parking space is located beside MSK Arena at Mariehemsängarna 5 min from The Camp

* Not allowed to sleep in the car

3 Days - Thursday-Sunday

Price: 200 SEK

  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon