ssss.png
Tillgänglighet
Här följer info för besökare med funktionsnedsättningar

* Personer med fysiskt handikapp går in via huvudentrén

* Ledsagare går in gratis mot uppvisande av ledsagarbevis

* Rullstolsbundna har tillgång till handikapp-ramper vid Arena Stage och University Stage

* Handikapp-WC finns på festivalområdet