ssss.png
Volontärer
Vi söker duktiga volontärer till Brännbollsyran

Vill du vara med och skapa Umeås coolaste och största festival genom tiderna?
Vill du få Sveriges mest progressiva festival på ditt CV?
Vill du vara med och träffa andra människor som också brinner för Brännbollsyran?
Vill du gå på Brännbollsyran utan att behöva köpa biljett?
Vill du vara med och arbeta i en miljö med stora artister?

 

Då ska du arbeta som volontär på Brännbollsyran 2021. Brännbollsyran behöver hjälp med att bygga upp festivalen och genomföra både cupen och festivalen. Därför erbjuder vi festivalsugna möjligheten att arbeta ihop sin biljett till festivalen.

 

Det finns två valmöjligheter. Antingen arbetar du inför festivalen eller så arbetar du efter festivalen. Det går att kombinera arbetspassen, alltså t.ex. två pass före och ett efter festivalen. Arbetar du efter festivalen måste du skriva på ett avtal som gör dig betalningsskyldig ifall du inte dyker upp på ditt arbetspass. 

  1. Arbeta två dagar för ett endagspass till Brännbollsyran (Värde 1095kr)

  2. Arbeta tre dagar eller två nätter för ett tvådagspass till Brännbollsyran (Värde 1795kr)

  3. Arbeta fyra dagar eller tre nätter för ett tredagspass till Brännbollsyran (Värde 2095kr)

  4. Arbeta fyra dagar eller tre nätter för ett Premiumpass två dagar till Brännbollsyran (Värde 2295kr)

  5. Arbeta fem dagar eller fyra nätter för ett Premiumpass tre dagar till Brännbollsyran (Värde 2695kr)

Varje arbetsdag är 6 timmar och 30 lång, men innehåller en lunchrast på 30 minuter. 


Nattpassen är 9 timmar långa och innehåller även det en matpaus. 


Brännbollsyran bjuder på mat under arbetet samt kaffe, vatten och frukt.


Det finns arbetspass både på dagtid, kvällstid samt nattetid (endast nattvaktsarbete).

Arbetet dagtid består av byggarbete i utomhusmiljö. Värdet avgör hur tufft arbetet är. Det handlar om varierande uppgifter så som tältbygge, uppsättning av insynsskydd, stängselbygge, golvbygge, städ, utplacering av bänkbord m.m. OBS: Arbetet är fysiskt, kom i kläder för utomhusarbete.

Arbetet nattetid består i att bevaka området. Detta genom att vandra omkring och sedan rapportera till nattvaktschef Joel Sandman. Detta kan också innebära att stationärt vakta en scen eller annan viktig värdeutpost. 

För de som arbetar med konserten med The Ark och Vi som älskar 90-talet för att få sin biljett till Brännbollsyran består arbetet 18-20/8 i att bygga scenen, barområdet och läktare till konserten. Under själva konserterna 20/8-21/8 handlar arbetet om att vara entrepersonal, jobba med pantplock och som vakter vid områdespassager. 22/8 och 23/8 handlar arbetet om rivning och städning.

Du kan också arbeta under festivalen där vi erbjuder möjligheten att jobba två dagar för att gå en dag (Värde 1095kr). Du kan välja att gå vilken som helst av de tre dagarna. Arbetet handlar om att bevaka ingångar, servera personalen m.m.

 

De dagar vi erbjuder volontärer som vill jobba är:

Under The Ark/90-talet:
Tisdag 18/8: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00
Onsdag 19/8: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00
Torsdag 20/8: 09.00-15.30. 17.30-24.00, 24.00-08.00
Fredag 21/8: 09.00-15.30, 17.30-24.00, 24.00-08.00
Lördag 22/8: 09.00-15.30.
Söndag 22/8: 09.00-15.30.

Inför festivalen:
Söndag 30/8: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00 
Måndag 31/8: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00
Tisdag 1/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00 
Onsdag 2/9: 08.30-15.00, 12.15.30-22.00, 23.00-08.00 
Torsdag 3/9: 08.30-15.00, 12.00-18.30, 
Fredag 4/9: 09.00-15.30, 12.00-18.30
Lördag 5/9: 09.00-15.30, 12.00-18.30

Under festivalen:
Torsdag 3/9: 19.30-02.00
Fredag 4/9: 19.30-02.00
Lördag 5/9: 19.00-02.00   

Efter festivalen:
Söndag 6/9: 09.00-15.30, 12.00-18.30, 15.30-22.00
Måndag 7/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00
Tisdag 8/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00
Onsdag 9/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00
Torsdag 10/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00
Fredag 11/9: 09.00-15.30

Det finns begränsat antal platser på varje tid. Det behövs endast två personer till varje nattpass. När tider är fyllda tar vi bort dem så att de inte längre går att ansöka till. 

 

In English:

 

Volunteer at Brännbollsyran 2021

Du you want to be a part of creating Swedens fourth biggest festival and Umeås biggest festival of all times?
Do you want to have Swedens most progressive festival on your CV?
Do you want to meet other people who also do love Brännbollsyran?
Do you want to attend the festival without buying a ticket?
Do you want to be around big artists and in a creative environment? 

Then you should sign up to be a volunteer at Brännbollsyran 2021. 

Brännbollsyran do need help to build both the cup and festival-area. We also need help during the festival  and after the festival tearing it down so if you want to do volunteer-work for a ticket or just to be a part of the festival. Do sign up here.

This is the way it works

  1. Work for two days and get a one-day-GA-pass to Brännbollsyran (Value 1095kr)

  2. Work for three days or two nights and get a two-day-GA-pass to Brännbollsyran (Value 1795kr)

  3. Work for four days or three nights and get av three-day-GA-pass to Brännbollsyran (Value 2095kr)

  4. Work for four days or three nights and get a two-day Premium pass to Brännbollsyran (Value 2295kr)

  5. Work for five days or four nights and get a three-day Premium pass to Brännbollsyran (Value 2695kr)

Every workday is six hours and 30 minutes long and Brännbollsyran do offer you food during work. There are work-shifts both daytime and nighttime. The night-time-shifts are longer and you need fewer to get your ticket. If you want to work after the festival you need to work at least as many shifts before the festival  

The shifts consist of work mostly in a outdoor-environment. The weather decides how tough the work will be. The tasks are varying from building tents, fence, floors or cleaning, putting up cloth, working with data-assembling.

You can also work during the festival-nights were we offer to work for two days and be a visitor for one day (Worth 1095 kr). You can choose which day you want to be a visitor. The work consists from watching entrance’s, serving the staff and more.  

Following shifts are possible to work:

During The Ark and Vi som älskar 90-talet:

Tuesday 8/8 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00 
Wendsday: 19/8 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00
Thursday 20/8 09.00-15.30, 17.30-24.00, 24.00-08.00
Friday 21/8: 09.00-15.30, 17.30-24.00, 24.00-08.00

Saturday 22/8 09.00-15.30
Sunday 23/8: 09.00-15.30

Before the festival:
Sunday 30/8 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00 
Monday 31/8: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00
Tuesday 1/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00 
Wednesday 2/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00, 23.00-08.00 
Thursday 3/9 08.30-15.00, 12.00-18.30,
Friday 4/9: 09.00-16.30, 12.00-18.30
Saturday 5/9: 09.00-16.30, 12.00-18.30

During the festival:
Thursday 3/9: 19.30-02.00
Friday 4/9 19.30-02.00
Saturday 5/9: 19.00-02.00   

After the festival:
Sunday 6/9: 09.00-15.30, 12.00-18.30, 15.30-22.00
Monday 7/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00
Tuesday 8/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00
Wendsday 9/9: 08.30-15.00, 15.30-22.00
Thursday 10/9: 09.00-15.30, 15.30-22.00
Friday 11/9: 09.00-15.30